พี่น้องชาวคลาสสิคท่านใดมี เครื่อง c70 เครื่องดรีม ต้องขายขายหรือไม่ได้ใช้ บอกมาได้นะครับ
ขอสภาพติด ใส่วิ่งได้เลยไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วนะครับ จะเอามาใส่ c70 ครับ