รายการของที่เหลือครับ

1 ฝาล้อ 2000 บาท พร้อมส่ง
2 ปาตไซ้ 1350.บาท พร้อมส่ง
3 ท่อกลอง 350. บาท พร้อมส่ง
4 ใส้กลอง 400. บาท พร้อมส่ง
5 หัวลาง 350. บาท พร้อมส่ง

ถ้าเหมาหมดก็ 3600.บาท พร้อมส่ง ครับ..