ขายแล้วครับ ขอขอบคุณ พี่ร็อก ลูกเจ้าพ่อศาลหลักเมืองด้วยครับ