อยู่ไกล้จังหวัดนครปฐมยิ่งดีคับ ขอเป็นไฟนอนนะครับ โทร 0807777494 .....พระก้อง