ผมอยู่นวนคร
ผมจะเอารถไปทำสี ทำเครื่อง
แนะนำร้านหน่อยคับ ขอใกล้ๆหนอ่ยนะคับ