...กลุ่ม Trat City ขอเชิญพี่น้องชาว 2 ล้อ ร่วมใจกันบริจาค ทุนการศึกษา เสื้อผ้า อุปกรณ์การกีฬา และหนังสือเก่า ให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(ส่วนราษฎร์บำรุง) ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ที่ได้รับผลกระทบจากพายุนกเตนที่ผ่านมา

...วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น.
กิจกรรม - มีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียน (มอบด้วยตัวเอง) เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ
- กิจกรรมสันทนาการและร่วมการแข่งกีฬากับน้องๆ และชาวบ้านร่วมกัน
- รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
หมายเหตุ สำหรับผู้ที่จะมอบทุนการศึกษาทุนละ 500 บาท กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้เตรียมนักเรียนที่จะรับทุนไ ว้

เบอร์ติดต่อ อ.ชะเอม ชวลิตชัยชาญ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน
081-3778927 หรือ 039-547244
หรือ นายดิเรก ขันถม(เอ๋) 080-1645534 ผู้ประสานงาน