อยู่กลุ่มไหน มันคือเรื่องสมมุติ แต่ เพื่อนกับรถ คือเรื่องจริง