เปลี่ยนสถานที่จัด จากเดิม bk .classic on tour v.1 สถานที่บริเวณหนองบุญามาก แต่เนื่องจากจากมีปัญหานิดหน่อยจึงได้มีการเปลี่ยนสถ านที่จัดงานใหม่เป็นที่ โรงเพลง บ้านกระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
(ขออภัยในความสะดวก แต่ความมันความสนุกเหมือนเดิม ตำรวจไม่ต้องห่วงทางสะดวกทุกเส้นทาง)