ต้องขอโทษด้วยที่ติดต่อยาก ตอนนี้มีโทศัพแล้ว นี่เบอคับ
0839874015