ขอเชิญพี่น้องชาวสองล้อคลาสสิคร่วมงาน
THE PARTY OF SIAMVol.1
วันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554
สถานที่จัดงาน ณ สนามกีฬาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดโดย นิตยสาร SIAM CLASSIC ZONEวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้
- เพื่อเปิดตัวนิตยสาร สยามคลาสสิคโซน
- หารายได้มอบให้โรงเรียนในถิ่นทุระกันดาร
- หารายได้มอบให้นักเรียนยากจน
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554
เวลา 09.00 น. เริ่มเปิดการลงทะเบียน
เวลา 13.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ของพวกเราชาวคลาสสิค
เวลา 15.00 น. ลงทะเบียนประกวดรถคลาสสิค (ค่าลงทะเบียนคันละ 50 บาท รับของที่ระลึกจำนวนจำกัด)
*** ปิดรับสมัครการประกวดรถเวลา 5 โมงเย็น***
เวลา 19.00 น. ประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ และมอบถ้วยรางวัลในการประกวดรถ
เวลา 20.40 น. มอบรางวัลแก่กลุ่มที่มามากที่สุดและไกลที่สุด(มาไกลม ี 4 รางวัล เหนือ,อีสาน,ตะวันออก,ใต้)
เวลา 21.00 น. แลกของที่ระลึก, จับรางวัลหางบัตรเข้างาน(ของรางวัลจากผู้สนับสนุนมาก มาย)
เวลา 22.00 น. กิจกรรมบนเวที และการแสดงดนตรี
เวลา 24.00 น. ปิดงาน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554
เวลา 8.00 น. เดินทางกลับ
หมายเหตุ ! ท่านใดกลุ่มใดที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทและความวุ่นวายใน งานเราจะให้ท่านออกค่าใช้จ่ายในงานทั้งหมด และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย * วันเวลา และสถานที่เป็นไปตามที่กำหนดจะไม่มีการเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น *
- ค่าลงทะเบียนท่านละ 100 บาท รับของที่ระลึก ( อาร์มผ้า+สติ๊กเกอร์+ป้ายห้อยคอ)
- กรุณานำอุปกรณ์พักแรมมาด้วย ( เต็นท์ )
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : โอ 084-7303531, ไก่ ตากสิน 085-8750117, ย้ง มหาชัย 080-6223235, อู๋ 084-3282574, ต้า ทั่วทิศ 086-6766934