อยากเอาAnglia ออก TV มั่งครับ รายงานตัวด้วยนะครับ ของผมคงไปไม่รอด