อยากเห็นรถของกลุ่มพวกเรา จัง ลง รูป หัย บ้าง น๊ ว่า เปลี่ยน แปลงไป ขนาดไหน