เครื่อง a12 ติด cdi ดีมั๊ยครับ
ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ
มีขอ้ดีข้อเสียอย่างไร
ผมถามช่างเค้าไม่อยากให้ติด
แต่ส่วนตัวผมอยากติดครับ
ไม่อยากมีปัญหาเรื่องสตาร์ทครับ