บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้ราคาดี ติดต่อ สุนทร 089 7242823 หรือ 076205191
ทุกวัน ยิ่งชาวสองล้อมาช่วยกันอุดหนุน ยิ่งดีใหญ่ครับ ภูเก็ต

23/3 หมู่ 1 ต. สาคู อ. ถลาง จ. ภูเก็ต