ชมรมรถโบราณบ้านส้อง เวะมาทักทายครับ
ไว้งานหัวหิน ค่อยเวะเค้าไปเที่ยวอีกครับผม