เนื่องจากทางกลุ่มเราได้รับโทรศัพหลายสายมากว่ากลุ่ม เราจะจัดงานในวันนี้เพราะมีพี่น้องชาวตลาสสิคไปเจอใน ประกาศข่าวจัดงานต่างๆซึ่งทางกลุ่มก็ไม่ทราบด้วยว่าใ ครเป็นคนโพสหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดอันได
ทางกลุ่มเราจึงขอแจ้งว่าในเดือนนี้กลุ่มสองล้อเมืองย ักษ์อ.ชานุมานจ.อำนาจเจริญไม่มีการจัดงานนะครับงานขอ งเราได้จัดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามาแล้วครับเพ ราะฉะนั้นจึงอยากจะแจ้งให้พี่น้องทราบโดยทั่วกันว่าไม่มีการจั ดงานสองล้อเมืองยักในอ.ชานุมานจ.อำนาจเจริญในเดือนนี ้นะคับงานสองล้อเมืองยักจะมีครั้งที่2อีกในปีหน้าครับ

ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับ