อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ jodeci อ่านข้อความ
นี่ก็เพื่อส่วนรวมครับ

http://www.youtube.com/watch?v=gHWBXSjNKTg=gHWBXSjNKTg
ส่วนรวมที่สัมผัสได้จริง...บ้านมาสด้าเราทำได้...