Name:  270611-221427.jpg
Views: 506
Size:  143.0 KBขอเชิญชาว2ล้อคลาสสิคทุ่กท่านร่วมงานกลุ่ม”ลูกเจ้าพ่ อเสือ”
โครงการ”รวมมิตร รวมใจคลาสสิค สร้างห้องน้ำให้น้องครั้งที่ 1”
ณ โรงเรียนบ้านขุนศรี ต.บุพราหมณ์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 15-16 ตุลาคม2554
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
 สมทบทุนสร้างห้องน้ำและอุปกรณ์กีฬาให้น้อง
 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์รถโบราณให้คงไว้
 เพื่อขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อค
 เพื่อเชื่อมความเป็นมิตรของชาวคลาสสิคระหว่างกลุ่ม
กำหนดการในวันที่ 15 ตุลาคม 2554
 8.00น.เริ่มลงทะเบียนและรับของที่ระลึก(*ค่าลงทะเบีย น 120 บาท หางบัตรลุ้นรับ ฮอนด้า ชาลี2คัน)
 15.00น ลงทะเบียนนำรถเข้าประกวด
- ประเภทรถผู้ชายเดิม 1 รางวัล -KSRสวยงาม1รางวัล
- ประเภทผู้ชายสวยงาม 1 รางวัล -ชาลีสวยงาม 1 รางวัล
- ประเภทผู้หญิงเดิม 1 รางวัล -มังกี้ กอลิล่า แดร็ก 1 รางวัล
- ประเภทผู้หญิงสวยงาม1รางวัล -รางวัลมิสซ้อนท้าย1รางวัล
- ประเภทตั้งสวยงาม400cc1รางวัล -รางวัลมาไกล1รางวัล
- ประเภทไฟตกเดิม 1 รางวัล -รางวัลมาเยอะที่สุด 1 รางวัล
- ประเภทไฟตกสวยงาม 1 รางวัล -รางวัลแต่งกายยอดเยี่ยม 1 รางวัล
 17.30 น ปิดรับสมัครรถเข้าประกวด
 18.00น ประธานกล่าวเปิดงาน และประกาศผลรถที่ได้รางวัล
 21.00น เริ่มประกวดมิสซ้อนท้าย
 22.00น สนุกกีบวงดนตรีบนเวที
 24.00นพักผ่อนตามอัธยาศัย
กำหนดการใน16ตุลาคม2554
 รับประทานอาหารเช้า
 ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค
ติดต่อสอบถาม
 พี่ยาว โทร082-2119204(สอบถาม)
 พี่ตี๋ใหญ่ โทร081-8050167(สอบถาม)
 พี่พู โทร081-1588652(สอบถาม)
 พี่ป๋อง โทร080-0753422(สอบถาม)
 แพน โทร081-0008302(สอบถาม)
น้องแนน โทร082-2005982(สอบถาม)