เก็บไว้ๆ......อย่าขายๆ.......เสียดายๆ แต่ว่าอยู่ตรงไหนของอุทัยอะ