เค้าบอกว่ากุญแจล็อคเกะของ 64 เป็นทองเหลื่องมันเป้นของเก่าที่ติดกับรถมาใช่ไหม่? ใครมีความรู้เรื่องนี้ช่วยแนะนำด้วย