ผมประธานสายวัดเทว นุแลมเทวดาขอท้าทายพวกเด็กอ่อนหัดอย่างพวกคุณมาร่วมแ ข่งขันฟุตบอล ประเพณี vespidae ทีมละ 4 คน ชิงแผ่น cd ลามกญี่ปุ่นmasterแท้ จากคลองถมร้านเฮียแสงค้ากาม ถ้าพวกคุณพร้อมให้ผมเชือดเมื่อไหร่ นัดเวลามาได้เลย

****คำเตือน! คนอ่อนหัด ใจเสาะ บอบบาง ห้ามลงแข่ง**** ขอบคุณ เอ Rally 180 สนับสนุนของรางวัล