(เปลี่ยนสถานที่ด่วน)

ขอเชิญร่วมงาน ปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 1.

โดยชมรมรถโบราณ ฝันลอยลอย classic club

ณ.ลานสี่แยก อ.บรบือจ.มหาสารคราม

กำหนดการ

วันที่ 8-9 ตุมลาคม 2554

08.00 น. เริ่มลงทะเบียน (อาร์ม+สติ๊กเกอร์+ป้ายห้อยคอ)

15.00 น. เริ่มรับสมัครรถโบราณเข้าประกวดประกวด ประเภทต่างๆ

400ccสวยงาม 400ccเดิม C70 เดิม C70 สวยงาม มามากสุด
C100สวยงาม C100เด ตาต่ำสวยง ตาต่ำเดิม มาไกลสุด
ความคิดสร้างสรรค ล้อเล็กเดิม . รถผู้ชายเดิม ไฟหล่นสวยงาม มิสซ้อนท้าย
ล้อเล็กสวยงาม ดรีมเดิม รถผู้ชายสวยงาม ไฟหล่นสวยงาม ล้อเล็กสวยงาม

19.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

19.30 น. มอบรางวัลประกวดรถประเภทต่างๆและกิจกรรมบนเวที

24.00น. กล่าวปิดกิจกรรม และแยกย้ายพักผ่อน

9 ตุลาคม 2554 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

พบกับ คอนเสิร์ตวงใหญ่ โคโยตี้สาวสวย

รับประกัน...โดย...พี่บอย สูตรเย็น FARO

ติดต่อสอบถาม

T.0850486308 บอล ฝันลอยลอย
T.0868587759 เบียร์ ฝันลอยลอย
T.0834146921 เบลว ซำเม๋า
T.0874924574 พี่บอย สูตรเย็น