ส่งได้ครับ ถ้าจังหวัดใกล้ๆ เดวจ้างรถไปส่ง แต่ถ้าไกล ส่งไปรษณีย์ ครับ