ยินดีที่ได้รู้จักนะคราบๆๆๆผม มีอะไรปรึกษากันได้นะคราบๆๆอยากเปลี่ยรแนวรถหรือแลกเ ปลี่ยนกันขี่ ถามความคิดเห็นเรื่องรถหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้เ ลยนะครับ โพสในกระทู้นี้ได้เลยครับ เพื่อยืนยันการรู้จักแะมิตรภาพอยากจะขอแลกเปลี่ยน อาร์กลุ่ม เล็ก ทางไปรณีย์ได้มั่ยครับ
ได้ไม่ได้ยังขอบพระคุญเป็นอย่างสูงครับ นายจีระวิทย์ 205/13 หมู่ 1 ต ในคลองบางปลากด อ พระสุทรเจดีย์ จ สมุทรปราการ 10290