เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านและเพื่อน ๆ รวมทั้งสมาชิกเก่าและใหม่ร่วมงานวันเกิดพี่ใหญ่ของเร าและนัดหมายกำหนดการช่วยเหลือน้ำท่วมในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ด้วยครับที่คลับเฮ้าส์และในวันดังกล่าวเราจะรวมรวมสิ ่งของใช้อุปโภคบริโภคแล้วจะรวบรวมไปจึงถึงวันที่จะไป ครับ