อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ T13 อ่านข้อความ
ได้ข่าวปะพระกะ จิกไว้ฝ่องเน้อ