ด่วนที่สุด !! ด้วยขณะนี้ เกิด น้ำ ท่วมในทุก พื้นที่ และ หลายจังหวัด วินเทจไบค์ไทยแลนดิ์ เล็งเห็นว่าเพื่อให้การ ช่วยเหลือ เป็นไป อย่างทันท่วงที่ การนี้ จึงขอนำ เสื้อ วินเทจไบค์ จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 300 บาท หรือใครจะให้ มากกว่า เพื่อออกขายเพื่อนำ เงินรายได้ มาช่วย เหลือ เพื่อน ๆ เป็นการ เร่งด่วน โดย เพื่อน สั่งจอง และลงที่อยู่ ไว้ พร้อม โอน เข้า บช.....088-256-3553 ไกรสร เสวตสมบูรณ์ ออมทรัพย์ กสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา และ โทรแจ้ง 086-3030-774 หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ Facebook พี่แต๊วครับ