โครงการ สองล้อรวมใจเพื่อเยาวชนไทย ครั้งที่ 1
ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
จัดโดยชมรมรถโบราณเคียวเกี่ยวดาวคลาสสิคไบค์

วันที่ 10-11 มีนาคม 2555
วัตถุประสงค์

1.เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มต่างๆ
2.เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้า นหนองหญ้าปล้อง หลังจากหักค่าใช้จ่าย
3.เพื่อรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555
06.00 น. เริ่มลงทะเบียน
16.00 น. แต่ละกลุ่มนำรถเข้าประกวด
19.00 น. ประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
20.00 น. กิจกรรมต่างๆบนเวที พบ พิธีกร,ดนตรี ชื่ิอดัง
24.00 น. แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555
06.00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ประเภทรางวัล

- ประกวดรถ ถังรวม ( เดิม,สวยงาม ) -.ประกวดรถ ถังแยก ( เดิม,สวยงาม )
- ประกวดรถ ไฟต่ำ ( เดิม,สวยงาม ) - ประกวดรถผู้ชาย ( เดิม,สวยงาม )
- ประกวดรถล้อเล็ก ( เดิม,สวยงาม ) - ประกวดรถ 400ccขึ้นไป ( เดิม,สวยงาม )
- รางวัลความคิดสร้างสรรค์ -รางวัลมาไกล - รางวัลมิสซ้อนท้าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อั๋น เคียวเกี่ยวดาว 084-5500401/085-4533209/089-8419950