สวัสดีครับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ชาว คลาสสิค ทุกท่าน ทุกชมรม ที่มีใจเป็นกุศลตอนนี้เรามีพี่น้องเราที่ประสปภัยน้ำ ท้วมเดือดร้อนไปทั้วประเทศ

พวกเราชาวสองล้อ และคลาสสิคทุกท่านครับพวกเราจะอยู่เฉยแบบนี้หรือครับ หรือพวกเราจะจัดงาน เพื่อจะเป็นทุนการศึกษา หรืออุปกรการกีฬา

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาศ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ดี เพราะพวกเรามีจิตใจที่ดีมีแ่ม่ตา พี่สนับสนุน แต่ที่สำศัญที่เราต้องช่วยกันทำตอนนี้และเร่งด่วน
เราต้องร่วมมือกันทุกชมรมทุกกลุ่มเพื่อพริก วิกริต ให้เป้นโอกาศ กอบกู้ชื่อเสียง ที่ทุกคนในสังคมมองเราในแง้ลบ ตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องรวมตัวกันทำอะ
ไรที่ดี ๆ โดยที่น้องแต่ละกลุ่ม แต่ละชมรม รวบรวมสิ่งของ อุปโพก บริโพก ข้าวสารอาหารแห้ หรือเป็นปัจจัย ของแต่ละกลุ่ม แล้วเราทุกกลุ่มเอามารวมกัน
ก่อนนำไปบริจาก พี่คิดว่าทุกคนเองก็ไปบริจากอยู่บางแล้ว แต่ถ้าเรานำไปบริจาก กลุ่มใคร กลุ่มมัน เกิดประโยชน์ และได้บุญอย่างแน่นอน แต่จะไม่เกิด
ผลอะไรกับวงการรถ รถคลาสสิคของเรา ที่ตอนนี้สังคมนี้มองเราในทางลบ และลบ ๆๆๆ มาก เราทุกกลุ่มควรจะรวบรวม แล้วเอามารวมกัน ของกลุ่มพี่
ก็บริจากได้มากพอสมควร แต่อยากจะให้น้อง ๆร่วมโครงการกับเรา เพื่อเป็ผลดี และอนาคตของวงการรถคลาสสิคของเรา เราควรช่วยกันทุกชมรมทั้ว
ประเทศ ถึงจะเกิดผล พี่ยินดีจะติดต่อ และประสานงานกับทางราชการ หนังสือพิมย์ และทีวีช่อง 3 และจะทำใบประกาศเกียดติคุณเฉพราะกิจครั้งนี้
โดยใช้เงินส่วนตัวของพี่เอง จะไม่หักค่าใช้จ่ายในเงินบิจากโดยเด็ดขาด นัดวันรวมกัน และสถานที่ อยากให้ กลุ่มใหญ่ ๆ และกลุ่มเก่า ๆ ใด้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นในครั้งนี้ ขอบคุณมากครับ หากกลุ่มไหนต้องการร่วมโครงการกับทางเรา ให้แจ้งความประสงค์มาก่อนก็ไ้ด้ขอย้ำเงินทุกบาทที่บริจากจะทำบุญทั้งหมดไม่หักค่าใช้ จ่ายได ๆ ทั้งสิ้น นัดวันรวมกัน ไม่มีเวที ไม่มีดลตรี ไม่มีบูสขายของ กับข้าวทุกอย่างเราขอเป็นการ
กุศล แบบบริจากโรงทานนะครับ ทำบุญไม่จำเป็นต้องที่วัด ใครเล่นโฟกซองได้ช่วยกันนะครับงานนี้จะสำเร็จได้ต้อง ร่มแรงร่วมใจกัน ทุกกลุ่ม ทุกชมรม

กลุ่มเก่า กลุ่มใหม่ ช่วยกันร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยครับหรือโทรมาคุยก็ได ้


สองล้อสันติภาพ 085-0143578

สิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สำคัญ แต่สำคัญที่สุด คือน้ำใจที่ดี และบริสุธิ ของพวกเราชาวสองล้อ ทุก ๆชมรมครับ