ขายปลายท่อคู่ hamann ยังไม่เคยใส่ครับ สนใจติดต่อได้ที่ 0876078040 ขจรเกียรติ ครับ ราคา 1800 บาท ต่อลองได้ครับ