คืออยากทราบว่าในหาดใหญ่มีร้านขายรถ honda C70 90 100 บางไหมครับ