ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ น้อง ๆ ฝากขอบพระคุณอย่างสูงครับ