ขอเชิญชาวสองล้อโบราณและชาวบิ๊กไบค์

ร่วมงาน โครงการสองล้อสร้างสรรค์ กู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 1
19 พฤศจิกายน 2554
ณ สนามบ้านสระแก้ว
ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น


จัดโดย ชมรมรถโบราณ สองล้อ สถุน จ. ขอนแก่น
08:00 น. : เริ่มเปิดลงทะเบียน(คนละ 100 บาท)
: พักผ่อนตามอัธยาศัย
15:00 น. :ร่วมทำกิจกรรมหน้าเวที
16:00 น. :ลงทะเบียนการประกวดรถทุกชนิด
18:00 น. :ชมดนตรีโฟคซอง และ มอบรางวัลการประกวดรถชนิดต่างๆ
19:00 น. :ประธานกล่าวเปิดงาน
-ประกวด miss 2011
-ร่วมสนุกกับวงดนตรี เร็กเก้-สกา และ เพื่อชีวิต
-ประกาศชื่อชมรมที่มาร่วมงานและร่วมแลกของที่ระลึก
24:00 น. แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย


20 พฤศจิกายน 2554
: แยกย้ายเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

สอบถามข้อมูล
(กล้วย)สองล้อ สถุน : 080-04074485
(ยีน)สองล้อ สถุน :090-0212964
(อ้น) friendship club : 082-0497-437
(พี่เก๋ง)friendship club : 083-668-6675สนับสนุนโดย
*องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง* *สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านฝาง*