แจ้งข่าวเพิ่ม เนื่องจากเครื่อง server ของเราทั้งหมดอยู่ที่ กสท. บางรัก เช่นกัน


ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารข้อมูล กสท กล่าวต่อว่า ขณะนี้ กสท มีโครงข่ายที่จะออกไปต่างประเทศหลักๆ อยู่ที่อาคาร CAT TOWER บางรัก และศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี โดยพื้นที่นั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2-3 เมตร และตัวอาคารสูงกว่าถนนอีก 1.5 เมตร และมีพนังกั้นน้ำกระสอบทรายอีกชั้น โดยเชื่อว่าจะสามารถรับน้ำท่วมได้ถึง 2 เมตร กรณีน้ำท่วมสูงกว่านั้นได้เตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมแ ล้ว อีกส่วนหนึ่งที่ได้เตรียมรองรับ คือ ระบบไฟฟ้า โดยหากการไฟฟ้าฯ หยุดจ่ายกระแสไฟ กสท ได้เตรียมเครื่องปั่นไฟ หรือ เจเนอเรเตอร์ พร้อมน้ำมันสำรองที่เพียงพอสำหรับ กสท บางรัก และนนทบุรี ที่จะสามารถเดินเครื่องต่อไปได้อีกประมาณ 10 วัน

__________________________________________________ ________

กสท มั่นใจ โครงข่ายสื่อสาร พร้อมรับภัยน้ำท่วม

กสท มั่นใจโครงข่ายหลักออกสู่ตปท. บางรัก-นนทบุรี ไม่กระทบ ย้ำป้องกันชุมสายย่อยทุกจุดจนกว่าไฟฟ้าดับ เผยแนวทางช่วยเหลือลูกค้าทั้งการเชื่อมโยง Link ใหม่-สำรองสถานที่ทำงานชั่วคราว พร้อมจัดทำข้อมูลชุมสายขึ้นเว็บ catflood.com…

นายวสันต์ เสนาะกรรณ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า เนื่องจาก กสท เป็นหน่วยงานที่ดูแลระบบโครงข่ายการสื่อสาร รวมถึงชุมสายเชื่อมต่อทั้งในและต่างประเทศ ที่มีผลต่อความต่อเนื่องของการสื่อสารทั่วประเทศ กสท จึงเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์วิกฤติอุทกภัยคร ั้งนี้อย่างเต็มที่

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารข้อมูล กสท กล่าวต่อว่า ขณะนี้ กสท มีโครงข่ายที่จะออกไปต่างประเทศหลักๆ อยู่ที่อาคาร CAT TOWER บางรัก และศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี โดยพื้นที่นั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2-3 เมตร และตัวอาคารสูงกว่าถนนอีก 1.5 เมตร และมีพนังกั้นน้ำกระสอบทรายอีกชั้น โดยเชื่อว่าจะสามารถรับน้ำท่วมได้ถึง 2 เมตร กรณีน้ำท่วมสูงกว่านั้นได้เตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมแ ล้ว อีกส่วนหนึ่งที่ได้เตรียมรองรับ คือ ระบบไฟฟ้า โดยหากการไฟฟ้าฯ หยุดจ่ายกระแสไฟ กสท ได้เตรียมเครื่องปั่นไฟ หรือ เจเนอเรเตอร์ พร้อมน้ำมันสำรองที่เพียงพอสำหรับ กสท บางรัก และนนทบุรี ที่จะสามารถเดินเครื่องต่อไปได้อีกประมาณ 10 วัน

นอกจากการเตรียมพร้อมตัวชุมสาย (node) หลักที่เป็นเกตเวย์ไปต่างประเทศแล้ว สำหรับการให้บริการวงจรเชื่อมโยงของชุมสายต่างๆในพื้ นที่ประสบภัย นายวสันต์ กล่าวว่า ทุกชุมสายของ กสท จะเปิดทำการเพื่อให้ลูกค้าที่ยังต้องการทำงาน สามารถใช้งานวงจรสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี 2 กรณีที่จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้คือน้ำท่วมสูง หรือการไฟฟ้าหยุดจ่ายกระแสไฟ

“ในฐานะที่ กสท เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมแก่ลูกค้าในนิคมฯ และลูกค้าในละแวกใกล้เคียง บริษัทจะเป็นหน่วยงานสุดท้ายที่จะ shut down ระบบของเรา หลักๆ คือ จะรอการไฟฟ้าก่อน ถ้าเขาทำการตัดไฟ บริษัทจึงจะเริ่มเข้าไป shut down ระบบ ซึ่งวงจรของเราจะมีระบบแบ็กอัพ ดังนั้นหลังจากไฟฟ้าดับแล้ว ถ้าทางลูกค้ายังสามารถทำงานได้อยู่บ้าง ก็ยังคงได้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง”

ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นหัวใจของธุรกิจ นายวสันต์ กล่าวว่า ลูกค้าที่วางเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ CAT IDC (Internet Data Center) มีความปลอดภัยสูง ซึ่งข้อมูลจะไม่สูญหายแน่นอน เพราะทั้งระบบไฟและระบบส่งผ่าน (Transmission) ไม่อยู่ในจุดที่มีผลกระทบ ส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่ลูกค้าดูแลเองโดยเฉพาะลูกค้าในกลุ ่มนิคมอุตสาหกรรมนั้น เชื่อว่าทางฝ่ายไอทีของลูกค้าแต่ละบริษัทมีความตื่นต ัวในการเตรียมระวังเรื่องนี้ตั้งแต่แรก จึงไม่น่าจะมีการสูญหายเช่นกัน เนื่องจากขณะนี้ลูกค้าอาจมีปัญหาในด้านสถานที่การทำง าน กสท จึงมีแนวทางในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสา มารถทำงานได้ตามปกติ

นายวสันต์ กล่าวอีกว่า ลูกค้าที่ต้องการออฟฟิศชั่วคราวในกรุงเทพฯ กสท เตรียมสำรองสถานที่เพื่อเป็นออฟฟิศให้และจัดเตรียม link ให้ใหม่เพื่อใช้ในการทำงาน กรณีลูกค้าที่ย้ายออฟฟิศไปที่สาขาอื่น หรือในต่างจังหวัดจะสามารถทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ท ันทีเช่นกัน โดยเชื่อมต่อเข้ามายังเซิร์ฟเวอร์ที่ CAT IDC หรือหากเป็นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต กสท จะมีหน่วยขายเป็นผู้ประสานการเชื่อมโยง Link ให้ลูกค้าได้เชื่อมต่อกับ CAT IDC เพื่อให้ลูกค้าดำเนินงานได้ตามปกติในทุกที่ ปัญหาในภาวะน้ำท่วม ทั้งลูกค้า และ กสท ต่างได้รับผลกระทบไปด้วยกัน ดังนั้นจึงมองว่าเป็นการช่วยเหลือกันในสภาวะอย่างนี้

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารข้อมูล กสท กล่าวด้วยว่า กสท จัดตั้งศูนย์ประสานงานการให้บริการในสภาวะน้ำท่วม (Service Continuity Network Operation Center) หรือ SCNOC เพื่อประสานงานการให้บริการในสภาวะน้ำท่วม ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากตระหนักว่าการให้บริการแก่ลูกค้าในช่วงน้ำท ่วมหนัก เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องดูแลข้อมูลและสื่อสารให้ เกิดความชัดเจน เพื่อจะช่วยลดความเสียหายทั้งของลูกค้า และ กสท ให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวอุปกร ณ์

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาศูนย์ SCNOC ได้ติดตามสถานการณ์ชุมสายในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด และได้ประสานการส่งข้อมูลถึงผู้ใช้บริการได้ทันท่วงท ี สำหรับ กสท นั้นปิดชุมสายในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้วกว่า 30 ชุมสาย โดยส่วนใหญ่สามารถขนย้ายอุปกรณ์ได้ทันเวลาและมีความเ สียหายในส่วนของอุปกรณ์น้อยมาก คือ เฉพาะที่นิคมฯสหรัตนนคร โดยคิดเป็นความเสียหายเพียง 2-3% โดยข้อมูลสถานะการให้บริการของชุมสายในพื้นที่ต่างๆน ี้เปิดให้ลูกค้า กสท หรือประชาชนสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.catflood.com

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/210997