บอร์ดใหม่ของตรัง อีกบอร์ดหนึ่ง ยินดีครับ พี่วิรัตน์