ก็บอกราคาเขาไปเลยคับว่าเท่าไร
พอเขาต่อราคาคุณก็ไม่บอกว่าจะขายหรือไม่ขาย
ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะขายหรือไม่ขายเนี้ย...ขอบคุณครับ