ขอเชิญร่วมงาน
สองล้อเพื่อน้อง ครั้งที่ 1
จัดโดย กลุ่ม โพธิ์คู่คลาสสิค
ณ โรงเรียนวัดเขาสุวรรณคีรี(เขาดงยาง)
ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ในวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2554
วัตถุประสงค์การจัดงาน
-สมทบทุนสร้างโรงอาหาร โรงเรียนวัดเขาสุวรรณคีรี
-ร่วมสังสรรค์เชื่อมสัมพันธ์ทางไมตรีชาวสองล้อ
กำหนดการ วันที่ 17 ธันวาคม 2554
- 08.00 น. เปิดจำหน่ายบัตรเข้างาน (ป้ายห้อยคอ สติกเกอร์)
**ค่าลงทะเบียนคันละ 100 บาท **
- 14 .00 น. ร่วมเล่นกิจกรรมชาวสองล้อ
- 18.00 น. เริ่มกิจกรรมบนเวที
- 19.00 น. ประธานกล่าวเปิดพิธี
- 20.00 น. พบกับวงดนตรีสุดมัน พร้อมแลกของที่ระลึก
- 01.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
กำหนดการวันที่ 18 ธันวาคม 2554
- 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
- 10.00 น. มอบเงินสมทบทุนสร้างโรงอาหาร โรงเรียนวัดเขาสุวรรณคีรี(เขาดงยาง)
***หมายเหตุ***
ถ้ามีการทะเลาะวิวาทเราจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินค ดีทางกฎหมาย
โทร 084 -6490760 (ช่างรงค์) 087-5641235 (ช่างบุ๊ง)