..... เรียน สมาชิกในกลุ่ม รูปภาพงานบางงานหาไม่เจอ หรือ ไม่ได้ถ่ายนะ ....