กระจกเดิมคอซ่านะคาบ ใครมีช่วยPOStไว้นะคาบเดี๋ยวโทรกลับไป