เชิญร่วมงาน"สองล้อสานฝัน ปันน้ำใจให้น้อง"โดยกลุ่มเสือป่า มุกดาหาร
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555
ณ. สนามโรงเรียน บ้านหนองหอยป่าหวาย บ.หนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร(ทางเข้าโรงงานน้ำตาลสหเรือง)
วัตถุประสงค์การจัดงาน
-เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่น้องๆโรงเรียน บ้านหนองหอยป่าหวาย
-เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด พบปะสังสรรค์กันในกลุ่มชมรมรถโบราณ
วันที่ 4 ก.พ. 09:00 น.เริ่มลงทะเบียน (สติ๊กเกอร์+อาร์ม และอื่นๆ)
17.00 น. เริ่มประกวดรถรุ่นต่าง
1. รถผู้ชายเดิม
2. รถผู้ชายสวยงาม
4. รถล้อเล็กสวยงาม
5. รถความคิดสร้างสรรค์
6. รถ 400cc ขึ้นไปสวยงาม
7. รถไฟต่ำเดิม
8. รถไฟต่ำสวยงาม
9.รถผู้หญิงถังแยกเดิม
10.รถผู้หญิงถังแยกสวยงาม
11. c70เดิม
12.c7oสวยงาม
13.โมตาดสวยงาม
14.รางวัลมาเยอะ
19.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
19.30 น. ประกาศผลและมอบถ้วยรางวัล
20.00 น. สนุกกับกิจกรรมบนเวทีต่อ
21.00 น. ประกวด Miss ซ้อนท้าย
24.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ ที่ กุมภาพันธ์ 2555

07.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม)ฟรี
08.00 น. พร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันเก็บขยะในโรงเรียนบ้ านหนองหอยป่าหวาย แยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ติดต่อสอบถาม จองบูทขายของ
ช่างเดียร์ 0823126525
0804141778
*****แล้วมาเจอกันนะครับ*****