เท่าไรครับคันนี้ และอยู่แถวไหนครับ
tong_zajang@hotmail.com