พร้อมอะแดบเตอร์ แบบเรสโท หรือ ลายกล้วย ลงรูปให้ด้วยนะครับ