แนบเอกสาร 3027997
ขอเชิญร่วมงาน สองล้อร่วมใจทำดีเพื่อสังคม ครั้งที่ 1
วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2555
ณ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
ตำบล ลุมพุก อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร
จัดโดย ชมรมรถเก่า คำเขื่อนแก้วคลาสสิคไบค์

จุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้
1.เพื่อมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่ด้อยโอกาส
2.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างกลุ่มรถคลาสส ิค

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555
08.00 น เริ่มลงทะเบียนเข้างานท่านละ 120 บาท รับของที่ระลึก
(อาร์มผ้า,สติ๊กเกอร์,ป้ายห้อยคอ,หางบัตรลุ้นรับรถC6 5,เดิม1คัน)
15.00 น เปิดรับลงทะเบียนรถที่เข้าประกวดประเภทต่าง ๆ ถึง 17.30 น
- รถผู้ชายสูบนอน เดิม - สวยงาม ไม่จำกัด ซีซี
- รถผู้ชายตระกูล cg jx wing เดิม – สวยงาม
- รถครอบครัว ถังแยก เดิม – สวยงาม
- รถครอบครัว ถังรวม เดิม – สวยงาม
- รถครอบครัวไฟต่ำ เดิม – สวยงาม
- รถ 400 C.C. ขึ้นไป สวยงาม
- รถความคิดสร้างสรรค์
- มั้งกี้ กอลิล่า สวยงาม
- รถ KSR สวยงาม
- รถ SR สวยงาม
- รถดรีม สวยงาม
- ชาลี สวยงาม
- รางวัลมาเยอะ
- รางวัลมาก่อน
- รางวัลมีสซ้อนท้าย
- รางวัลมาไกล ( ขับมาเอง )
18.00 น ร่วมกิจกรรมบนเวที สนุกกับวงดนตรีสุดมันส์
19.00 น ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
20.00 น มอบรางวัลการประกวดรถประเภทต่าง ๆ
21.00 น ประกวดมีสซ้อนท้าย
23.00 น แลกของที่ระลึก / สนุกกับวงดนตรีสุมันส์
01.00 น แยกย้ายเข้าที่พัก

วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2555
06.00 น ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่
08.00 น ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
082-3806193 บีม ประธานกลุ่ม (จองบู๊ท สอบถามเส้นทาง)
080-4842502 ( ตั้ว ) ฝ่ายติดต่อ 088-0466020 (อาร์มกืด)
088-1109989 ( มอส ) 083-7413131 ( แมน ) 083-3690461 ( หน่อย)
086-8701425 ( แอน ) ประสานงาน 083-2865840 ( แซม )

ปล.จองบูทที่ บีม คนเดียวเท่านั้
[/CENTER]