มีผู้ใดพบเห็นโปรด พีเอ็มกลับ หรือ มีผู้พบเห็นในการแยกชิ้นส่วนและสามารถนำไปสู่การเข้า ถึงตัว จะมีรางวัลให้


Name:  IMG-20110726-00551.jpg
Views: 223
Size:  70.9 KB

Name:  IMG-20110726-00550.jpg
Views: 225
Size:  63.9 KB