แย่ลงทุกวัน ในปัจจุบัน คิดถึง ตอน เก่าๆ ที่2-3-4 ปีที่แร้ว คือคลาสสิคที่ สดใจ