Name:  umbrella-corporation-logo.jpg
Views: 183
Size:  20.1 KB

ไปให้ถึงฝันวันของคนขี่รถ CLASSIC

ณ.โรงเรียนวราวัฒนา ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

รวมพล คนคลาสสิค ครั้งที่ 1 จัดงานโดยกลุ่มอนุรักษ์รถเก่า classic BIG-GUN(ปืนโต)

เริ่มงานวันที่ 9-10 ธันวาคม 2554


วัตถุประสงค์ในการจัดงาน : ในการจัดงานเพื่ออนุรักษ์รถเก่า คลาสสิค และ บิ๊กไบค์ รายได้มอบแก่ ICT ต. โกรกแก้ว
อาหารกลางวันเด็กเด็กโรงเรียน วราวัฒนา ซ่อมบำรุงของเด็กเล่น ศูนย์เด็กอ่อนเกณฑ์ ปลูกป่า ต.โกรกแก้ว


กำหนดการ


เวลา 17.00 น. ประกวดรถทุกชมรมพร้อมถ่ายรถที่ระลึก(รางวัล)
เวลา 18.00 น. ประธานเปิดงาน สรรเสริญพระบารมี
เวลา 19.00 น. พบกับความบันเทิง ตั้งแต่เวลานี้
เวลา 20.00 น. ประกวดร้องเพลง สตริง เพื่อชีวิต สากล (เร็วเท่านั้น)
เวลา 22.00 น. พบกับคณะดนตรีโกย วรมัน และ ฟรีแมน (รถไฟดนตรี)


เวลา 06.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ร่วมรับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. มอบเงินให้ศูนย์ ICT ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ต.โกรกแก้ว
เวลา 09.00 น. เชิญร่วมปลูกป่า
เวลา 12.00 น. ร่วมทำความสะอาดโรงเรียนวัฒนา พร้อมมอบเงินอาหารกลางวันเด็ก

ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย

ทนาย ประทีป ชูพงศ์สุวรรณ

นาย สัมฤทธิ์ หอมประสพ

นาย เพทาย เหล็กพิมายคณะที่ปรึกษาการจัดงาน


พี่จรัส BIG-GUN 080-1620726 (จองบูธ)

เหลิม BIG-GUN 089-8486157 (จองบูธ)

บึ๊ม BIG-GUN 087-6821718

จ่าหลังดำ๋ 087-6102866

แบงค์ เสพชีวิต 087-4523286

พล เสพชีวิต 085-8603230

ป๋ายศ สุรินทร์ 088-1198229

ป๋าต๋อย สุรินทร์ 089-6274099

สมจิตร จงจอหอ (นักชกเหรียญทอง)

ช่างคม ต้นตำหรับ นางรองคลาสสิค 081-7305689