3-4-5 ธันวาคม 2554 นี้กลุ่มซี สนิม เชียงใหม่ เราจะออกทริป เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามาหาราช เชียงใหม่-ทุ่งบัวตอง-ปาย ถ้าเพื่อนไปเส้นทางเดียวกันเจอกันอย่าลืมทักทายกันบ้ างนะคร ับ....ขอบคุณครับ

ซี สนิม เชียงใหม่...