ใครมีวิธีการติดตั้งใส่ safety belt บ้างอยากเห็นรูปครับ ขอบคุณครับ