น้ำท่วมพวกผมไม่ได้ไปงานที่ผ่านมาเลยครับ ปีหน้ารับรองไปแน่นอนครับ