งั้นถ่ายรูปลงมาให้ผมดูล่ะกัน......ถ้าไม่พอใจในสินค ้ายินดีคืนเงินคับ